Kinderen en problemen na vaccinatie

Sinds het begin van de zestiger jaren van de vorige eeuw worden in Nederland bijna alle kinderen vanaf hun vroege babytijd ingeënt. Wat begon met een Pokken vaccinatie werd later gevolgd door één cocktail van Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio. En in de loop van de tijd is dit steeds verder uitgebreid met inentingen tegen andere aandoeningen. Het doel van vaccineren was deze ziektes uitbannen.

Tot die tijd waren dit vaak ernstige aandoeningen met blijvende complicaties of kindersterfte tot gevolg. Door de grote verbetering van de voedingstoestand en de hygiëne na de tweede wereldoorlog waren deze ziektes echter al op hun retour.

Er ontstaan problemen

Sindsdien zien we geleidelijk aan ook het aantal kinderen met verminderde algehele weerstand toenemen. Kinderen met luchtwegklachten, darmproblemen en/of gedragsproblemen komen steeds vaker voor. En terecht rijst dus de vraag of er een verband is tussen het vaccineren van jonge kinderen en de toename van deze problematiek.

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken werd opgericht en ervaringen van ouders werden gedeeld. De gevolgen van vaccinaties werden door deze vereniging onderzocht. En zo kwam aan het licht dat voornoemde problemen bij kinderen vaak het gevolg zijn van de inentingen die zij op jonge leeftijd kregen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van de NVKP.

Behandeling is gelukkig mogelijk

Gelukkig maakte de Klassieke Homeopathie ook grote ontwikkelingen door. En zo ontdekten we ongeveer twintig jaar geleden dat je de vervelende gevolgen van vaccinaties met behulp van Klassieke Homeopathie teniet kunt doen. En dit terwijl de opgebouwde antistoffen van het kind behouden blijven!

In de praktijk zie ik geregeld kinderen met dit soort klachten. Soms komt een ouder met zijn/haar kind speciaal voor dit soort problemen naar mij toe. Dan starten we de behandeling met het ontstoren van de vaccinaties. Het gebeurt echter ook regelmatig dat tijdens de behandeling van het kind blijkt dat er schade is ontstaan als gevolg van de inentingen. Gelukkig kan ook dan het ontstoren van vaccinaties ingezet worden. Daarna maken we gewoon de behandeling af. Met als resultaat een gezond en sterk kind!