Kwaliteit en klachtenregistratie

Hoe herkent u als leek een betrouwbare homeopaat? Een betrouwbare Klassiek Homeopaat is aangesloten bij een goede beroepsvereniging, zoals de NVKH, de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten. Deze vereniging heeft uitsluitend leden die opgeleid zijn aan een goede beroepsopleiding op HBO niveau.

De leden van deze vereniging zijn verplicht om regelmatig bijscholing te volgen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied. Ook controleert de vereniging haar leden op de kwaliteit van hun beroepsuitoefening. De leden van de beroepsvereniging zijn aangesloten bij het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ).

De NVKH is een volwaardige beroepsorganisatie. Deze vereniging is voorstander van verdieping in de homeopathie en niet van verbreding. Door verdieping ontwikkelt de homeopaat de kwaliteit van de toegepaste homeopathie; door verbreding vervlakt de kwaliteit van de toegepaste homeopathie. Geregistreerde leden van deze beroepsvereniging mogen dan ook het keurmerk NVKH R-HomĀ® voeren.

Per 1-1-2017 is het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg geactiveerd, het RBCZ. Klassiek homeopaten die in dit register worden vermeld worden door de zorgverzekeraars erkend en vergoed vanuit de aanvullende polissen.

Dit register staat voor goed opgeleide zorgaanbieders, kwaliteit, hoogwaardige zorg en een onafhankelijke klachtenregistratie van haar geregistreerde leden.

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of over uw klassiek homeopaat dan is het verstandig om eerst een gesprek hierover te hebben met uw behandelaar. In een goed gesprek kan veel worden opgelost.

Komt u op deze manier niet tot een bevredigende oplossing dan kunt u contact opnemen met Quasir, het expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn. De praktijk is bij deze instantie aangesloten voor bemiddeling bij klachten. Een klachtenfunctionaris van Quasir zal via mediation trachten uw klacht naar tevredenheid op te lossen.

Mocht u hierna niet tevreden zijn met de uitkomst dan is er de mogelijkheid om via Quasir uw klacht in te dienen bij de Stichting Zorggeschil. Deze stichting zal voor verdere afhandeling van uw klacht zorgdragen.

Kennismaken

Mocht u zich afvragen of Klassieke Homeopathie bij u past, dan is er de mogelijkheid van een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek van een half uur.